UPPSTALLNING PÅ ÅMÅLS RIDKLUBB

Som uppstallad på Åmåls ridklubb har du tillgång till en av Värmlands och Dalslands största anläggningarmed två ridhus och upplyst paddock samt rasthagar och sommartid även beteshagar.
Uppstallningen sker i stora stallet eller lilla privatstallet.

För mer information kontakta stallansvarig Eva Andersson, 0532-154 79.

Stallhyra för 2022

Hyrorna höjs från den 1 januari 2020. Listan är uppdaterad med de nya gällande priserna.


Stor häst
3 052 kronor inklusive viss mängd grovfoder, strö och service på vardagar som lunchfodring, in- och utsläpp, täcke på och av samt utfodring.


Ponny stora stallet

2 757 kronor inklusive service som ovan.

Ponny lilla stallet

2 545 kronor inklusive viss mängd grovfoder, strö, lunch- och eftermiddagsfodring.

Mer information om uppstallning, service och priser - kontakta Eva Andersson, 0532-154 79 eller stallmobilen 070-242 87 08. Du kan också mejla amalsridklubb@telia.com

 
Den som är uppstallad vid ridskolan måste också bidra med bland annat stalljour på helger där även ridskolans hästar ingår samt engagera sig och hjälpa till vid tävlingar med mera.

LEDIGA BOXAR

För tillfället har vi en box för stor häst ledig omgående. 


I lilla stallet finns lediga ponnyboxar.


Ta kontakt med Eva Andersson om du är intresserad via ridskolans stallmobil 070-242 87 08 eller mejla amalsridklubb@telia.com

Tillsammans är vi Åmåls ridklubb!