REGLER OCH RUTINER


 • Ridskolans verksamhetsår är indelat i två ridterminer, höst och vårtermin. Ridskolan startar andra veckan i augusti och slutar i midsommarveckan. Ordinarie ridverksamhet pågår även under höst-, sport- och påsklov, dock ej under jullov eller helgdagar.
 • Uppsägning av ridplats under tiden augusti – juni skall ske skriftligen till kontoret. Du bokar dig per termin. Väljer du att avbryta din ridning under pågående ridtermin måste uppsägning ske senast 4 ggr före halv termins skiftet. Ingen återbetalning av ridavgiften. Uppsägning av ridplatsen inför nästa termin sker senast 4 veckor innan terminsstart. Undantagsfall gäller vid längre tids sjukdom/skada, tag kontakt med kansliet.
 • Kallelse till terminsstart skickas inte ut. Information om när ridskolan startar finns anslaget på anläggningen eller på vår hemsida.
 • Ny ridelev får möjlighet att provrida en gång utan att betala om man väljer att inte fortsätta.
 • Ridavgiften betalas efter faktura en eller två gånger per termin. Annat betalningsintervall kan avtalas efter kontakt med ridskolan. Om räkningen inte är betald inom tid som anges på denna skickas en påminnelse. Påminnelseavgift tillkommer med 100 kronor per faktura. Betalas inte fakturan inom den tid som anges på påminnelsen kommer fakturan att överlämnas till inkasso och då tillkommer även en inkassoavgift per faktura. Du tillåts inte att rida förrän betalning skett. Om betalning trots detta ej sker, får du ett skriftligt meddelande om att platsen är uppsagd med omedelbar verkan.
 • För att rida på ridskolan måste du vara medlem i ÅRK. Medlemsavgiften omfattar bl.a. kollektiv olycksfallsförsäkring. Anläggningen på ÅRK – ridhus, servicedel m.m. bekostas delvis av din medlemsavgift.
 • Utdelning av hästar sker vid stallkontoret i stallet. Häst/ponny skall göras i ordning innan och efter lektion av ryttaren, även utrustningen skall omhändertas. Fråga gärna personalen i stallet om du behöver hjälp.
 • I ridlektionen ingår upp- och avsittning för ryttare. Vid markarbete och hoppning byggs hinder på lektionstid. Varje ridgrupp (60 min), mån-fre har teorilektion två ggr/termin. Nybörjare/Hästis har 20-30 min ridning och 20 min teori varje gång. Det kan handla om häst- och ridkunskap, hästhantering och säkerhet.
 • Avbokning av ridlektionen skall ske senast kl. 14:00 mån-fre på tel eller sms till stallmobilen 070-242 87 08. Avbokning kan också ske via e-post till ridskolan: amalsridklubb@telia.com
 • Igenridning får ske efter överenskommelse med din ridinstruktör, dock max 3 ggr per termin. Igenridning gäller endast pågående ridtermin, igenridning får ej tas med till nästkommande ridtermin. Gäller dock ej under terminens sista vecka. Det går även att rida igen i förväg. Igenridning skall bokas senast kl. 14:00 den dagen man önskar rida igen. Du kan inte byta teorilektion mot ridlektion.
 • Ryttare skall av säkerhetsskäl ha godkänd hjälm, skor med klack, shortchaps eller ridstövlar vid ridning. Ett antal hjälmar och säkerhetsvästar finns till utlåning i sadelkammaren.
 • Hygienregler För besök i stallet hos Åmåls ridklubb gäller att man alltid ska tvätta händer före och efter besök hos oss. Besöker man olika stall rekommenderas att byta både kläder och skor mellan stallarna. Det för att minska risken för smitta mellan hästar eller mellan häst och människor.
  Möjlighet att tvätta händerna finns på toaletterna vid uppehålls- och omklädningsrum i anslutning till stallet. Där finns också handsprit.
  Vid pågående sjukdomsutbrott gäller speciella regler, se då under Nyheter på hemsidan.
 • Som förälder till nybörjarelev ser vi gärna att du finns med och kan hjälpa ditt barn om så behövs, bland annat med att sitta upp och av samt leda.
 • Ridskolan fungerar på ett sätt som en fritidsgård, dock inte vad gäller personal. Det finns oftast vuxen personal på anläggningen, men tyvärr har inte ÅRK möjlighet att finansiera någon anställd fritidsledare.
 • Ur säkerhets- och trivselsynpunkt är det mycket viktigt att alla följer våra stall- och trivselregler. Om någon inte klarar av det, stör, förstör eller liknande, säger vi till. I allvarliga fall kan du även bli avstängd från anläggningen. När du vistas i stallet skall du tänka på att det är hästens hem. Visa respekt mot både hästar och övriga i stallet, respektera våra öppettider. Vistelse i stallet sker på egen risk.


    Klubben är en ideell förening, vilket innebär att vi medlemmar själva äger klubbens hästar och sköter anläggningen som arrenderas av Åmåls kommun.
    Alla medlemmar behöver därför ställa upp ideellt några timmar om året. Det kan gälla att stå i cafeterian under tävling, vara funktionär, städa, måla, baka etc.
    Vi har också ett poängsystem för aktiviteter som att hjälpa till att leda på nybörjar- och handikapplektioner, sköta hästar eller ha stalljour på helger.
    Tala gärna om eller skriv upp vad du kan tänkas vilja bidra med. Det sitter en whiteboardtavla i stallet för aktiviteter.

    Tillsammans är vi Åmåls ridklubb!