TÄVLINGAR Åmåls ridklubb arrangerar tävlingar i både hoppning och dressyr på lokal och regional nivå. Vi har även klubbtävlingar och blåbärshoppningar.


Länk till Svenska ridsportsföbundets dokumnet för tävling


Funktionär på hopptävling

Tävlingsledare

Leder tävlingen tillsammans med överdomare, domare och banchef.  

 

Ser till att det är ordning, rent och snyggt under hela tävlingsdagen. Ser till att det finns funktionärer till alla poster. Ser över säkerheten på tävlingsplatsen. Stämmer av med funktionärerna under tävling och ser till att störningar åtgärdas. Svarar på frågor från funktionärer och deltagare och löser problem. 

Ansvarar för dokumentation och tillstånd samt Värmlands Ridsports förbundets blankett och genomgång vid eventuell olycka.  

Skickar in resultat och skickar eventuellt med bilder till tidningar. Tävlingsansvarig kan också i förväg ringa tidningarna för att de ska komma ut under själva tävlingsdagen. 


Förkunskaper krävs

Säkerhetsansvarig

Huvudansvarig för säkerheten inom tävlingsområdet (kan vara tävlingsledaren).  

 

Ansvarar för avspärrningar, meddelande till Räddningstjänsten om tävling, ambulansbeställningar, utrustning för att ta hand om skadade hästar och personal för detta och för humansjukvård och nödtransport.  Funktionärsansvarig

Samlar alla funktionärer, hälsar välkommen, delar ut funktionärsvästar och matkuponger samt prickar av så att alla har kommit. Funktionärsansvarig delar ut funktionärsbeskrivning till samtliga så att alla funktionärer har chans att läsa igenom. Kontrollerar att alla vet vad de ska göra och att de känner sig säkra med sitt uppdrag. Ansvarig för att upprätta aktuell telefonlista till samtliga funktioner. 

 

Förbered listorna för Lokalt aktivitetsstöd (LOK) och listorna för SISU – gärna dagen innan. Använd listan för LOK-stöd för funktionärer till och med 18 år och SISU från och med 19 år. Se till att du har fullständiga personnummer på alla funktionärer. Vid klubbtävling gäller även detta för alla tävlande. 

Sekretariat

Det är sekretariatet som tar emot anmälningar och kollar vaccinationsintyg. Hästen ska vara vaccinerad inom ett år och får inte vara vaccinerad inom sju dagar före tävlingsdatum. Sekretariatet har ansvaret för startlistor, tar emot ändringar, efteranmälningar och strykningar. Sekretariatet sätter också upp startlistor (senast 30 minuter före start), resultatlistor med mera. Meddela domare och speaker om eventuella ändringar. I sekretariatet arbetar 2 personer. 

Rapporterar in resultat till förbundet och lägger upp resultatet på hemsida/equipe.  


Förkunskaper och datakunskap krävs

Sjukvårdare/sjukvårdsansvarig

HJÄLM är obligatoriskt  


Sjukvårdare/sjukvårdsansvarig ska finnas till hands på tävlingsplatsen och följer tävlingen från läktaren högst upp till höger sett från banan, ska hjälpa till vid sjukvårdstillfällen och kallas in på banan av banchef.  

Viktigt att du lämnar ditt mobilnummer, där du alltid kan nås under tävlingsdagen, i sekretariatet och till banchef.  

Hämta sjukvårdsväst och ställ akutväskan där den är lättåtkomlig utan att vara i vägen. Om någonting inträffar, skynda till platsen där du behövs. Gör bedömning om ambulans behöver tillkallas. Ge eventuellt en annan vuxen i uppdrag att ringa ambulans. Rådfråga med sjukvårdsrådgivningen ifall det behövs. 

 

Förkunskaper: utbildning som sjuksköterska, undersköterska eller HLR/L-ABC sjukvårds-utbildning kan vara sjukvårdare på våra tävlingar

Ljudansvarig och Tidtagaransvarig 

Ljudansvarig 

Soundcheckar ljudet inför tävling så allt är i sin ordning. Både ute och inne. 

 

Tidtagaransvarig (domartornet) 

Har ansvaret för att tidtagarutrustningen är laddad. Det gör man kvällen innan. På tävlingsdagen ansvarar man för att den ställs ut på rätt plats på banan samt att den ställs in så att den fungerar. Kontrollera en extra gång innan klassen börjar! 

Banbyggare

Designar och bygger hoppbanorna. På lokal tävling eller högre så har banbyggaren gått flera kurser i Ridsportförbundets regi och har godkänts av förbundet och tävlar inte sällan eller har tävlat själv på ganska hög eller hög nivå. Banbyggaren är en inhyrd person som klubben bokar långt i förväg. Oftast i samband med att man gör propositionen. På klubbtävling kan banbyggare bytas ut mot utbildad ridinstruktör. 

Banpersonal (på tävlingsbanan)

HJÄLM är obligatoriskt  


Banpersonal är de som jobbar på och omkring banan under tävlingen. Deras uppgift är att göra det som banchefen och banbyggaren vill ha gjort på och omkring banan under, innan och efter tävlingen.   

 

UPPGIFTER  

 • Under tävlingen ska all banpersonal stå redo, bygga upp rivna hinder och kratta banan vid behov. Är det en oxer som rivs kan ibland säkerhetshållaren ha lösts ut. Kolla upp så att du säkert vet hur en säkerhetshållare fungerar så att du snabbt kan springa fram och sätta tillbaka hållaren.  
 • Skulle någon ryttare trilla av är det bra om banpersonalen snabbt hjälper till med lös häst och eventuell utrymning av läktaren 
 • Mellan klasserna hjälps banpersonalen åt att höja hinder samt bygga om banan. Det är bra om ni pratat ihop er och ansvarar för olika hinder. Då går höjningarna & ombyggnationerna snabbt.  Kolla med Banchefen som ska styra upp och organisera arbetet. 

 

Oxer – två räcken efter varandra varav sista räcket utgörs av en ensam bom. Längden mellan dessa är samma som höjden på hindret 

 

Räcke – två eller flera bommar på höjden 

 

HÖJNING: Om man höjer 10 cm, vilket är vanligast, är det två hål på den översta bommen och en på mittersta. Den nedersta bommen ska alltid vara så låg som möjligt för att markera marklinjen. Är det en oxer höjer man två hål även på bakbommen. 

 • Se till att underlaget är bra och kratta och mocka banan vid behov. 
 • Om du har en funktion som kräver att du är ute på banan är det viktigt att du inte är i vägen för ekipaget som befinner sig inne på banan och att du inte gör rörelser som kan störa ritten. Det kan vara bra att lära sig banan så att du vet hur ekipagen rider. Tänkt på att om det är omhoppning så kan ibland ryttarna välja snäva vägar och det kan ibland vara svårt att räkna ut hur de tänkt rida. Fråga Banchefen om råd om du blir osäker vart du ska stå. 
 • Efter tävlingen hjälper banpersonalen till med att allt blir inplockat och inställt på sin plats. 

Flaggare

HJÄLM är obligatoriskt  


En flaggare står vid start (ibland även mål) och hjälper tidtagare och domare så de ser när ryttaren rider genom start respektive mållinje. 

 

START: du som flaggar start ska stå vid startlinjen och höja flaggan när domaren ger startsignal och säger var så god och rid. Om ryttaren inte uppfattat startsignalen kan ryttaren se på flaggaren att den fått startsignal. När ryttaren passerar genom start sänker flaggaren flaggan. 

 

MÅL: du som flaggar vid mål, höjer flaggan när ryttaren närmar sig sista hindret och sänker den vid själva målgången, det vill säga så snart någon del av hästen passerat mållinjen.Se till att komma överens om riktmärken för detta innan tävlingen startar. Det vill säga antingen vid hästens bog eller efter hästens rumpa. 

 

Vid manuell tidtagning är det flaggan som styr när tidtagningen börjar och slutar - därför är det viktigt att flaggaren använder samma riktmärke vid varje start för att tidtagningen ska bli exakt. 

 

Flaggaren tillhör också banpersonalen och ska hjälpa till vid höjningar/ombygge. Hör med banchefen vilket hinder du ansvarar för. Se punkt höjning under banpersonal för att få lite tips hur det går till. 


Parkeringsansvarig och parkeringsvakt

Parkeringsansvarig 

Som ansvarig på parkeringen styr du upp arbetet och placerar ut funktionärerna på de platser som du behöver personer på. Du talar om hur du tänkt upplägget och vart du vill ha personbilar/funktionärer, transporter, lastbilar mm. 

 

Parkeringsvakt 

Parkeringsvakten är den första kontakten som tävlingens besökare och deltagare har med Skultorps Ryttarsällskap. Därför har parkeringsvakten en jätteviktig roll att ge besökaren ett trevligt bemötande! Parkeringsvakterna måste vara på plats ca 2 tim. före start dvs kl. 7.00.  Kolla med ansvarig på parkeringen hur upplägget är och vart alla ska stå. Som parkeringsvakt visar du besökare och tävlande vart de ska parkera sina bilar och transporter. Det är viktigt att veta i god tid vart personbilar och transporter ska parkera. Du ska även se till att det är bra avspärrat så att inte hästar, människor och fordon blandas. Säkerheten är viktig! Du ska även se till att det finns skottkärra och grep framme vid transportparkeringen. Efter tävlingsdagen ansvarar ni för att skottkärra och grep kommer tillbaka samt att det inte är gödsel på marken. 

Avbytare och Allt-i-allo

HJÄLM är obligatoriskt  


Som avbytare går du runt till alla funktionärsplatser och frågar om de vill bli avbyta en stund. Det kan tex vara om du behöver gå på toaletten, fika en stund eller måste kolla på sitt barn som rider.

På en del tävlingar kan det bli långa pass och då är din uppgift som avbytare extra viktig. Avbytaren förser sig med en funktionärslista så du ser att du hittar till alla platser. Bocka av de som du varit hos.

Innan du byter av frågar du vad deras uppgift är så du får den information du behöver för att klara uppgiften en kortare stund. 

Man kan också lämna fika till de som inte kan lämna sin plats.  

Man ansvarar för att mocka ute och tömma skottkärror samt plockar skräp m.m. så att tävlingsområdet alltid hålls snyggt och i ordning.  

Hoppdomare och speaker

Hoppdomare (domartornet) 

Hoppdomaren ska hålla koll på att tävlingen går rätt till väga och ska kunna tävlingsreglementet (TR). Hoppdomaren är en inhyrd person, utbildad och godkänd av Ridsportförbundet. Man bokar en domare långt i förväg, i samband med att man gör propositionen. Hoppdomaren är nästan alltid speaker. 

Förkunskaper i form av godkänd domarlicens


En person matar in resultaten direkt i datorn (utses av domaren och behöver förkunskaper i Equipe). Fyll i antal fel och tid för varje ryttare i tävlingsprogrammet Equipe. I datorn kan man snabbt se den aktuella ställningen samt resultatet i klassen.  

 

Speaker (domartornet) 

Speakern hälsar alla välkomna till Åmåls ridklubb, talar om vad som pågår under tävlingen och försöker att få publiken engagerad och så insatt som möjligt. Speakern presenterar namn på den ryttare och häst som kommer in på banan. Speakern redogör resultatet på förgående ryttare och presenterar med jämna mellanrum, ställningen i tävlingen. Som speaker behöver du vara noggrann och prata tydligt. Speakern ska tala om ifall klubben har något viktigt att informera tävlanden, till exempel om det finns sponsorer eller liknande. Speaker är nästan alltid hoppdomare. 


Banchef (på tävlingsbanan)

HJÄLM är obligatoriskt  


Banchefen är banbyggarens högra hand. Banchefens uppgift är att samtala med banbyggaren och ta reda på vad som ska göras. Banchefen i sin tur fördelar ut uppgifterna till de övriga i banpersonalen. Som banchef är det bra om du kan leda andra människor, ha framförhållning och kunna på ett effektivt sätt ta itu med uppgifterna. Oftast är det ganska tidspressat, vid till exempel hinderhöjning eller ombyggnad, så det är bra om du har planerat upp arbetet så det går snabbt och smidigt. Om banchefen får alla delaktiga så går det både snabbare och lättare. 

Banpersonal (på läktaren)

Banpersonal är de som jobbar på och omkring banan under tävlingen. Deras uppgift är att göra det som banchefen och banbyggaren vill ha gjort på och omkring banan innan och efter klassen/tävlingen.


UPPGIFTER

 • Mellan klasserna hjälps banpersonalen åt att höja hinder samt bygga om banan. Det är bra om ni pratat ihop er och ansvarar för olika hinder. Då går höjningarna & ombyggnationerna snabbt. Kolla med Banchefen som ska styra upp och organisera arbetet.
 • Se till att underlaget är bra och kratta och/eller mocka om det behövs.
 • Efter tävlingen hjälper banpersonalen till med att ploacka bort och ställa allt på sin plats igen. 


Oxer – två räcken efter varandra varav sista räcket utgörs av en ensam bom. Längden mellan dessa är samma som höjden på hindret


Räcke – två eller flera bommar på höjden

  In- och utsläpp på banan

  HJÄLM är obligatoriskt  

  Förse dig med en uppdaterad startlista. Det finns i sekretariatet. Det är också bra att ha en penna så du kan pricka av ryttarna efter hand. Se till att nästa ryttare är beredd att gå in på banan. Håll koll på att rätt ryttare blir insläppt på banan i rätt tid.  

   

  Ekipaget släpps in när föregående ritt är avslutad. (På vissa tävlingar är det två ryttare inne på banan samtidigt. Förutom den som rider så står ytterligare ett ekipage i ett hörn, eller annan anvisad plats. Kolla upp vad som gäller på just den här tävlingen.) 

   

  För att flödet på tävlingen ska fungera krävs det att in och utsläpp fungerar utan onödigt tidspill. Märker du att inte ryttarna står redo bör du prata med framhoppningen så de skickar fram ekipaget tidigare. 

   

  Den som står vid in- eller utsläpp ska också hjälpa till att höja/bygga om banan mellan klasserna. Hör med banchefen vilket hinder du ansvara för. Läs mer under punkten banpersonal hur en höjning går till. 

   

  Släpper ut ekipage från banan efter avslutad ritt. Är in- och utsläpp på samma ställe brukar man släppa in det ekipage som ska in före man släpper ut den som precis har ridit. Praxis är att man skrittar ut från banan. 

   

  Den som står vid in- eller utsläpp ska också hjälpa till att höja/bygga om banan mellan klasserna. Hör med banchefen vilket hinder du ansvara för. Läs mer under punkten banpersonal hur en höjning går till. 

  In- och utsläpp framhoppning

  HJÄLM är obligatoriskt  


  Förse dig med en uppdaterad startlista. Finns att hämta i sekretariatet. Det är också bra att ha en penna så du kan pricka av ryttarna efter hand.

  Alla ryttare ska vara försedda med en nr-lapp. Den kan hjälpa dig att identifiera ekipaget.  

  Du står vid ingången till framhoppningen och ser till att allt fungerar och går rätt till.

  • Du har koll på att det är rätt antal inne på framhoppningen.
  • Kolla upp med funktionärsansvarig eller tävlingsledaren vad som gäller på just den här tävlingen.
  • Göra nästkommande ryttare redo på att den snart får komma in. Det är viktigt att få flödet så bra som möjligt. Oftast är det ganska kort tid som de får hoppa fram så därför är det bra att få bytena att fungera så snabbt som möjligt. 
  • Du ska hålla koll på vem som är näst på tur. Det ska alltid vara en ryttare som står beredd att gå in på banan. Ropa ut den ryttaren från framhoppningen så den vet att det är dags.

  Talar du om högt & tydligt vem det är så vet alla andra det också vilket kan vara bra för dem som hoppar fram. Då vet de hur många ryttare som är kvar. Tex: STARTNR 23 ELLINOR ANDERSSON!

  Utsläppet har en viktig uppgift, flödet på en tävling har alltid hög prioritet. Man vill ha så lite väntan som möjligt. Det ska flyta på. 

  Mellan klasserna mockar man banan eller när sista ryttaren lämnat framhoppningen. Då hinner vi också harva framhoppningen.  

  Prisansvarig och Prisutdelare

  Prisansvarig 

  Förbereder priser, ser till att rosetter är strukna och ligger tillsammans med hederspris/plaketter på prisbordet i god tid före avslutad klass. Det är bra att vara två vid prisutdelningen, en som håller priserna och en som delar ut. Eventuellt segertäcke ska läggas på innan segraren går in på prisutdelningen. 

   

  Prisutdelare 

  HJÄLM är obligatoriskt  

  Delar ut pris till de placerade i klassen. Hänger på rosett på hästens träns, helst på hästens vänstra sida, samt tar ryttaren i hand, säger Grattis och ger denna hederspris. 

   

  1:a pris blågul 

  2:a pris blå 

  3:e pris gul 

  4:e pris röd 

  5:e pris grön 

  6:pris… vit 

  Clear round: röd-vita 

  Tillsammans är vi Åmåls ridklubb!