POLICY ÅMÅLS RIDKLUBB

ÅRK välkomnar alla människor till vår förening och alla ska trivas i verksamheten.

Därför måste samtlig personal och medlemmar acceptera och följa nedanstående:

Föreningens syfte är att arbeta för:

 • Att vara ansluten till Svenska Ridsportförbundet och verka för deras policy.
 • Att bedriva ridskola med hög kvalitet för föreningens medlemmar, där lektionsverksamheten sker under ledning av kompetenta ridlärare på välutbildade ponnyer och hästar.
 • Att arbeta för ökad säkerhet vid hästhantering, samt att sprida kunskap om god hästhållning.
 • Att skapa trevnad och klubbkänsla genom sidoaktiviteter som är anpassade till alla i familjen.
 • Att arrangera tävlingar från klubbtävlingar och upp till nationell nivå i dressyr och hoppning
 • Att medlemmarna ska representera Åmåls ridklubb genom lag och individuellt deltagande på externa tävlingar i hela landet.
 • Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden
 • Jag behandlar alla hästar med respekt
 • Jag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa
 • Jag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av
 • Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen
 • Jag bekräftar och berömmer andra
 • Jag är en god förebild
 • Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler
 • Jag visar respekt för alla människor
 • Jag tar avstånd från alla former av rasism och främlingsfientlighet
 • Jag tar avstånd från alla former av mobbing
 • Jag tar avstånd från alla former av diskriminering p g a hudfärg, sexuell läggning, kön, religion eller annat
 • Jag tar avstånd från brukande av doping och droger
 • Jag tar avstånd från alla former av kriminella handlingar


Om ovanstående punkter samt övriga regler och policydokument gällande Åmåls ridklubb ej följs tar sig ÅRK rätten att utdela varningar, tre varningar är skäl till att bli utesluten som ridande på anläggningen och/eller medlem i ÅRK. Varningar ges skriftligt.Externa tränare – regler

 • Alla som önskar hålla träningar på Åmåls ridklubb skall godkännas av ridskolechef/ordförande, överenskommelse skall göras parterna emellan samt kontrakt skall skrivas och undertecknas.
 • En avgift tas ut för alla tränare som håller träningar på anläggningen och som ej är anställda hos Åmåls ridklubb.
 • Hoppning får endast ske på hindermaterial avsett för träning.
 • Avgifter:
  • Dressyrträning: 60 kr/påbörjad timme
  • Hoppträningar: 100 kr/påbörjad timme


Policy – Att tävla för Åmåls Ridklubb

Åmåls ridklubb avser att representeras på tävlingar runt om i landet. Men att tävla för ÅRK är också ett ansvar, är man licensierad tävlingsryttare för ÅRK åtar man sig att följa nedanstående punkter.

 • Jag bemöter mina medtävlande, funktionärer, mina medhjälpare samt övriga personer som vistas på eller runt tävlingsplatsen korrekt, trevligt och med gott sportmanship.
 • Jag behandlar min häst/ponny på korrekt och med respekt.
 • Jag uppmuntrar, stöttar och är hjälpsam mot mina medtävlande


Om det kommer till Åmåls ridklubbs kännedom att dessa punkter inte efterlevs, kan ÅRK välja att till nästkommande år neka licens för Åmåls ridklubb. Åmåls ridklubb önskar alla sina tävlingsekipage ett stort lycka till!